Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNilai-Nilai Utama

Profesional

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, keterbukaan dan cekap menggunakan kepakaran sumber tenaga manusia. Memiliki pemikiran cemerlang yang berjuang untuk menjadi yang terbaik dengan semangat kerja berpasukan yang tinggi.

 

Cemerlang

Memberikan perkhidmatan dengan peka dan prihatin serta melebihi ekspektasi stakeholders melalui pembelajaran berterusan, inovasi dan pengurusan sumber tenaga manusia yang berkesan.

 

Integriti

Melaksanakantugas dan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan mengamalkan etika kerja cemerlang untuk menghasilkan kualiti kerja yang tinggi.

 

Strategik

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara terancang dalam merangka, menggubal, mewujudkan program-program dan memahami isu-isu senario semasa dalam mendapatkan penyelesaian yang terbaik.