Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Pembaharuan dan Penambahbaikan Mengikut Fokus WPA 21 Bagi Tahun Kewangan 2016-2017​SENARAI PROGRAM / PROJEK PEMBAHARUAN & PENAMBAHBAIKAN MENGIKUT FOKUS WPA21​ BAGI TAHUN KEWANGAN 2016/2017 (TEKAN UNTUK MUAT TURUN):

 1. JABATAN PERDANA MENTERI
 2. KEMENTERIAN KEWANGAN
 3. KEMENTERIAN PERTAHANAN
 4. KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
 5. KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
 6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN
 7. KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN
 8. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
 9. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
 10. KEMENTERIAN KESIHATAN
 11. KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
 12. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

*Nota: Maklumat dan statistik yang disediakan adalah terhad kepada maklumat yang dihadapkan dan diterima di Jabatan Perkhidmatan Pengurusan sahaja melalui borang (MSD/BPPA/BOR/02) yang diedarkan.

logo wawasan