Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Pembaharuan dan Penambahbaikan Mengikut Fokus WPA 21 Bagi Tahun Kewangan 2018-2019


​SENARAI PROGRAM / PROJEK PEMBAHARUAN & PENAMBAHBAIKAN MENGIKUT FOKUS WPA21​ BAGI TAHUN KEWANGAN 2018/2019 (TEKAN UNTUK MUAT TURUN):

 1. JABATAN PERDANA MENTERI
 2. KEMENTERIAN KEWANGAN DAN EKONOMI
 3. KEMENTERIAN PERTAHANAN
 4. KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI
 5. KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
 6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN
 7. KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN
 8. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
 9. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
 10. KEMENTERIAN KESIHATAN
 11. KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
 12. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI
 13. KEMENTERIAN TENAGA (TENAGA DAN TENAGA MANUSIA) DAN PERINDUSTRIAN​

*Nota: Maklumat dan statistik yang disediakan adalah terhad kepada maklumat yang dihadapkan dan diterima di Jabatan Perkhidmatan Pengurusan sahaja melalui borang (MSD/BPPA/BOR/02) yang diedarkan.


logo wawasan