Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Penggredan Prestasi Sektor Awam


​​ 

 

3PSA adalah merupakan salah satu sistem penilaian yang dihasratkan akan dapat memberikan pengiktirafan serta penghargaan kepada agensi kerajaan yang telah berusaha ke arah peningkatan kecekapan, keberkesanan, prestasi, produktiviti dan kualiti penyampaian perkhidmatan.

​Melalui 3PSA ini, ianya diharapkan akan dapat memberi dorongan dan motivasi di kalangan agensi kerajaan khasnya dan warga perkhidmatan awam amnya ke arah mencapai matlamat Wawasan Perkhidmatan Awam Abad ke-21 dan Wawasan Brunei 2035.

Sehubungan itu, 3PSA ini ada juga kaitannya dengan strategi ke-IV iaitu Strategi Pembangunan Institusi dalam Rangka Strategi dan Dasar bagi Pembangunan (OSPD), Wawasan Brunei 2035 iaitu bagi mempastikan institusi kerajaan mengekalkan tahap governance yang tinggi dalam sektor kerajaan seperti yang digariskan dalam Haluan Dasar 28 – untuk membina perkhidmatan awam yang moden dan berkesan yang mendokong pembangunan negara.


Tekan untuk Muat Turun

SLAID TAKLIMAT - 3PSA Briefing.pdf

BUKU GARIS PANDUAN 3PSA MELALUI PENARAFAN BINTANG.pdf