Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksManual Prosedur Kerja


DEFINISI:

Dokumen rujukan & panduan rasmi yang mengandungi maklumat-maklumat menyeluruh mengenai kementerian dan jabatan

Bahan rujukan pegawai / kakitangan dalam melaksanakan kerja dengan jelas, teratur dan bersistematik

Alat Latihan bagi pegawai/ kakitangan yang baru berkhidmat atau ditukarkan ke agensi lain.


OBJEKTIF UTAMA MPK:

Untuk membantu mempertingkatkan kecekapan, keberkesanan, prestasi, produktiviti dan kualiti pegawai/kakitangan dan Kementerian/Jabatan


8 CIRI UTAMA MPK:


mpk1


(LINK) TEKAN SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI MPK


FAEDAH / KESAN MPK:

Melalui MPK pegawai/kakitangan akan dapat memahami:

  • Ekspektasi Kementerian/jabatan
  • Tujuarah yang perlu diikuti dalam melaksanakan tugas/tanggungjawab
  • Skop/parameter tugas masing-masing disamping mengetahui tugas bahagian/unit lain
  • Membantu meningkatkan kecekapan dan  keberkesanan pegawai/kakitangan dan organisasi


SLAID TAKLIMAT

Bahan Manual Prosedur Kerja


BUKU PANDUAN​ 

Manual Prosedur Kerja