Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNilai-Nilai Utama

 Integriti
Mengamalkan sikap jujur, amanah, beretika dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab


Kualiti
Memberi perkhidmatan dan menghasilkan kerja yang memenuhi keperluan pihak berkepentingan

Pemacu Perubahan
Pemangkin perubahan kearah pembaikan dan kecemerlangan

Pemedulian
Mengamalkan sikap prihatin dan mengambil berat terhadap keperluan pihak berkepentingan