Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Pensejajaran Perancangan Strategik Perkhidmatan AwamLatarbelakang

Diperkenalkan pada Januari 2003

Sebagai satu inisiatif Kerajaan dalam meningkatkan kualiti dan keberkesanan Perkhidmatan  Awam

Objektif

 • Membantu Kerajaan dalam penjimatan pengunaan sumber-sumber Kerajaan dengan cara berkesan
 • Meningkatkan akauntabiliti kementerian-kementerian
 • Meningkatkan kolaborasi dan kordinasi di kalangan agensi Kerajaan
 • Mensejajarkan perancangan strategik kementerian dengan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, Rancangan Kemajuan Negara dan Wawasan Brunei 2035


Strategi Pelaksanaan
Simposium Pensejajaran Perancangan Strategik Perkhidmatan Awam

 • Objektif
  • Memastikan segala program, projek dan aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Awam disejajarkan dengan Wawasan Brunei 2035 dan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21


 • Cadangan untuk diadakan 2 tahun sekali dengan fokus, tema & objektif yang berlainan
  • Pertama  – 21 & 22 Oktober 2003
  • Kedua – 30 November & 1 Disember 2005
  • Ketiga – 22 & 24 November 2007


Aktiviti-aktiviti yang telah diungkayahkan

 • Workshop Pensejajaran bagi Pengarah-pengarah (Januari & Mei 2003)
 • Seminar Module Kepimpinan bagi SUT & TSUT (Jun 2003)
 • Lawatan ke kementerian-kementerian (2003)
 • Sesi Dialog dalam tajuk Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21 (Mac & April 2004)
 • Kursus / Latihan bagi Pengkurususan / Workshop bagi MSD, IPA & UBD (2005)
 • Workshop Pensejajaran bagi Ketua-Ketua Bahagian di Hospital RIPAS (2005)
 • Sesi Dialog mengenai isu-isu yang berkaitan Service Hub for Trade & Tourism – ShuTT (Mac 2005)
 • Sesi Dialog mengenai Isu-isu Perindustrian (Julai 2005)
 • Workshop KPI bagi kementerian-kementerian (2009)