Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksStatistik Pendekatan Awam Oleh Agensi-Agensi Kerajaan

Statistik Pelaksanaan Pendekatan Awam Bagi 

Tahun Kewangan 2018/2019


Maklumat dan statistik yang disediakan adalah terhad kepada maklumat program / projek pembaharuan dan penambahbaikan mengikut fokus Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21 (WPA21) yang dikumpul dan diterima oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan daripada kementerian dan jabatan melalui borang (MSD/BPPA/BOR/02) yang diedarkan bagi tahun kewangan 2018/2019.